Learning To Love You More
HELLO ASSIGNMENTS DISPLAYS LOVE GRANTS REPORTS SELECTIONS OLIVERS BOOK

 ASSIGNMENTS:

 

 

Assignment #52
Write the phone call you wish you could have.

Paulien
Amsterdam, THE NETHERLANDS

REPORTS:

PREVIOUS NEXT


In Dutch - translated in English under this call
  
Ik: " hallo pappa, ik ben het, je jongste dochter"
  
Papa: "Wat? Oh, Paulien, dat is een verrassing"
  
Ik: Ehm, ja, ik heb eindelijk je hemel-gsm nummer te pakken"
  
Papa: " Jeej, dat is knap gevonden, ja die computer he?
  
lieverdje, je bent nu al vijftig, ik ben al bijna tien jaar dood"
  
Ik: " Ja, je bent al zo lang dood, ik mis je soms echt! Ja, geweldig de computer he, ik werk al tien jaar op een Mac, maar lieve Papa, hoe gaat het met je? Heb je geen pijn meer? Ben je blij dat je klaar bent met leven? Hoe is het daar, moet je wachten tot je koffie en soep krijgt of komt het gewoon onaangekondigd op de tijd dat je het graag zou willen hebben."
  
Papa: "Oh nee, geen pijn meer, gelukkig, en alles is verder prima geregeld hier, ehm, je denkt bijvoorbeeld - is het nog geen tijd voor een boterham met rolmops en dan staat ie al voor je neus, nee fijn hoor de Hemel, maar jij: ik wil je laten weten dat ik je al die tijd heel mooi heb kunnen volgen, en ik vind het zo fijn om jou te laten weten dat ik het prachtig vind om naar jou te kijken, te zien wat je doet op de wereld."
  
Ik: "Oh wat leuk dat je dat zegt, toen jij dood was toen zeiden wij steeds tegen elkaar van: ja papa kijkt nu over zijn wolkje en ziet wat wij doen, en dan denkt hij - het is goed!, dus dat is ook zo, fijn, ben je trots op me? - op ons? "
  
Papa: " Ach meisje, ja trots op jou en ook op je moeder die nog zo fit en hip is, je zussen en broers en hun partners die het zo goed doen, en jij, je hebt het zo goed gedaan, je kind is groot en ook lief, jij hebt een mooie baan die goed bij je past en je doet veel goede dingen in dat werk, en je helpt een heleboel mensen met van alles, echt, daarom vind ik het ook zo leuk dat je me nu belt"
  
Ik: "Ok, echt goed om te horen, dat het met jou ook goed gaat, kon ik je maar zien, zoals jij mij schijnbaar kunt zien. Maar ja, ik zet soms een plaatje op uit jouw cabaret collectie, en dan denk ik aan je, of als ik bloeiende hei zie, of als ik een mooie verpleegster zie, of een pakje camel, of een rolmops, of een makreel, of als ik een snoer van een lamp aansluit..... dan denk ik altijd aan je"
  
Papa: " Goed zo meisje, echt, ik vind dat zo fijn, en dat je dochter nu al een MBO doet en ook de HBO wil gaan doen, ge-wel-dig!
  
Ga zo door jullie en bel me nog es..."
  
Ik: "Ja, papa dat zal ik doen, zo fijn om weer met je te kunnen praten, tot gauw, dank je wel voor al je lieve woordjes, Dag!
  
  
  
English:
  
Me: "Hi dad it is me, your youngest daughter"
  
Dad: "What, oh, Paulien, that is a surprise"
  
Me: " Ehm, yeah, I have found your cell phone number in heaven at last!"
  
Dad:" Wow, well done, ah these computers are great! Darling, you are turned 50 this year, I have died nearly ten years ago. "
  
Me: "Yeah, you died such long time ago, I really miss you so much sometimes. Hey great is the computer he? I work with Apple Mac since ten years... but dear daddy, how are you doing? I hope you don't suffer the pains that you had. Are you happy to be beyond life? How is it on that side, do you still have to wait for your coffee and soup to be brought, or does it just come unexpected on the right time, when you want it..."
  
Dad: "Oh yes, no pains at all and the rest is all arranged well here, ehm, for example, I am thinking if it would be time for a herring and bread, and it is just right in front of me, no it's fantastic here in Heaven, but you: I want to let you know that I love to watch you all this years and I like to let you know that I love what I see doing down there."
  
Me: " Oh that is nice that you mention that, when you died we kept saying to eachother that you would watch us from your little cloud in heaven, and see what we are doing, and then he thinks - it is fine!, so that is true, great, are you proud of us?"
  
Dad: "ah girl, you have all done so well, your mother is so fit and hip, your brothers and sisters and their partners are doing very well, your daughter is a big girl now and sweet too, you have a job what fits you, and you can make a lot of difference for the families you work with. You are helping all kinds of people with all kinds of things. Really, that is why I am so happy that you call me"
  
Me: " Ok, really good to hear that you are doing fine there too, I wish I could see you like you can see me as you seem to see me. But hey, I think of you every time when I listen to a vinyl record of your cabaret collection, or when I see heather in blossom, or a handsome nurse, or a pack of Camel, or a sour herring, or a maccarel fish, or when I fix an electric line...
  
Dad: " Well done girl, really, I am so happy about all that, and about the fact that your daugter is doing her professional education, and that she wants to follow that up with high professional education, G.R.E.A.T.
  
Go on like that down there and call me again, please....
  
Me: " Yeah daddy, I will do that, it is so fantastic to be able to talk with you again, till soon, thanks for all your sweet words and compliments...bye bye!"